Hisenda inspeccionarà els ordinadors de les PIMES

Com cada any , hisenda ja ha marcat els seus objectius de les actuacions inspectores per a l’any 2014 i una de les novetats és que investigaran els ordinadors de les PIMES , objectius que podem consultar al BOE .

Si bé és cert que fins ara els llibres de comptabilitat eren mostrats per l’empresari o responsable de comptabilitat als inspectors , sembla que ara aquests poden sol·licitar accés als equips informàtics per detectar dobles comptabilitats sota la següent premissa “seran prioritàries les actuacions de comprovació a fi de detectar situacions de manipulació dels llibres de comptabilitat i dels llibres registre, de portar doble comptabilitat o d’ocultació parcial de l’activitat”.

La resolució per la qual s’aproven les directrius generals del Pla Anual de Control Tributari i Aduaner també estableix que els inspectors s’empraran a fons inspeccionant a les empreses d’internet: “es desenvoluparan actuacions dirigides a la comprovació de la tributació de negocis que operin exclusivament a través de la xarxa“, és a dir, negocis de publicitat o similars dels que s’obté benefici a través d’un sol clic .

Igualment, el 2014 s’inclou com a actuació prioritària el desenvolupament d’actuacions presencials dirigides a l’anàlisi de la facturació i els mitjans de pagament a fi de verificar l’efectivitat del compliment de la limitació de pagaments en efectiu establerta en la Llei 7/2012 (2.500 euros).

Finalment, una altra novetat que és voluntat dels inspectors d’hisenda introduir però encara no s’ha aprovat, és la d’actuar com incògnit i que recompensi als delators.